Betingelser for brug

Betingelser for brug  (sidst opdateret 19. juni 2012)

1. Deres accept

A. Ved at bruge og / eller besøge denne hjemmeside (herunder alt indhold og funktionalitet som er tilgængelig igennem SkoleTube.dk tilkendegiver du din aftale med(1) disse vilkår og betingelser fundet hos http://www.skoletube.dk/terms, og (2) SkoleTubes retningslinjer, som findes på http://www.skoletube.dk/privacy og også medtaget her som reference. Hvis du ikke er enig med et tredjepartværktøjs vilkår og ”betingelser for brug”, skal du ikke bruge det gennem Skoletubes website. Tredjepart værktøjers betingelser for brug ”terms of use” kan læses hér:

www.wix.comhttp://www.wix.com/about/terms-of-use | http://www.wix.com/about/privacy

www.prezi.com : http://prezi.com/terms-of-use/

www.goanimate.comhttp://goanimate.com/termsofuse

www.xtranormal.com : http://www.xtranormal.com/tos/

www.animoto.com : http://animoto.com/legal/terms

www.voicthread.com : http://voicethread.com/termsofuse/

www.pixton.com : http://www.pixton.com/dk/schools/school-license

www.myna.com : http://www.aviary.com/terms

www.screencast-o-matic.com : http://www.screencast-o-matic.com/tos

( Moviecut, Tiki-toki, Slidemaker, tubestory er alle placeret på Skoletubes egne servere (placeret i DK) og disse værktøjer kører seperat fra eksterne .com term of use siderne. )

B. Selvom vi naturligvis forsøger at give dig besked, når der sker større ændringer til disse betingelser og vilkår, bør du jævnligt læse den mest up-to-date version http://www.skoletube.dk/terms). SkoleTube kan efter eget skøn ændre eller revidere disse betingelser, vilkår og politikker til enhver tid, og du accepterer at være bundet af sådanne ændringer og revisioner. Intet i denne aftale skal opfattes som overdragelse af nogen tredjeparts rettigheder eller fordele.

 

2. SkoleTube hjemmesiden

A. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af SkoleTubes hjemmeside, herunder brugere, der også er bidragydere af videoindhold, information, og andre materialer eller tjenester på hjemmesiden. SkoleTubes hjemmeside omfatter alle aspekter af SkoleTube, herunder men ikke begrænset til alle produkter, software og services, der udbydes via hjemmesiden.

 

B. SkoleTubes hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts websteder, der ikke er ejet eller kontrolleret af SkoleTube. SkoleTube har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for indholdet, beskyttelse af privatlivets fred, eller praksis af enhver tredjeparts websteder. Hertil kommer, at SkoleTube ikke vil eller kan censurere eller redigere indholdet af nogen tredjeparts websted. Ved at bruge webstedet, fritager du udtrykkeligt SkoleTube fra ethvert erstatningskrav som følge af din brug af nogen tredjeparts websted.

 

C. Derfor opfordrer vi dig til, at læse de vilkår, betingelser og privacy policy på det websted du besøger, når du forlader SkoleTube.

 

3. SkoleTube-konti

A. For at få adgang til nogle funktioner på webstedet, bliver du nødt til at oprette en SkoleTube-konto. Du må aldrig bruge en anden konto uden tilladelse. Når du opretter din konto, skal du give korrekte og fyldestgørende oplysninger. Du er alene ansvarlig for den aktivitet, der opstår på din konto. Du skal anvende en sikker adgangskode til din konto. Du skal kontakte SkoleTube øjeblikkeligt, hvis du får mistanke om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

 

B. Selv om SkoleTube ikke kan gøres ansvarlig for dit tab som følge af enhver uautoriseret anvendelse af din konto, kan du blive gjort ansvarlig for tab af SkoleTube eller andre på grund af sådan uautoriseret brug.

 

4. Almindelig brug af webstedets-tilladelser og begrænsninger.

SkoleTube giver hermed dig tilladelse til at få adgang til og bruge webstedet, som er angivet i disse betingelser og vilkår, forudsat at:

 

A. Du accepterer ikke at distribuere nogen del af webstedet i noget medie, herunder men ikke begrænset til Bruger Indsendte (defineret nedenfor), uden SkoleTube forudgående skriftlige tilladelse.

 

B. Du accepterer ikke at ændre eller modificere nogen del af webstedet, herunder men ikke begrænset til SkoleTubes Integrérbar Player eller et af dets relaterede teknologier.

 

C. Du accepterer ikke at bruge webstedet, herunder SkoleTube Integrérbar Player i forbindelse med kommerciel brug, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SkoleTube. Forbudt kommercielle anvendelser omfatter en eller flere af følgende foranstaltninger, der træffes uden SkoleTubes udtrykkelige godkendelse:

 

salg af adgang til webstedet eller dets tilknyttede tjenester (såsom Integrérbar Player) på en anden hjemmeside;

brug af webstedet eller dets tilknyttede tjenester (såsom Integrérbar Player), med det primære formål at få reklame eller abonnement indtægter;

salg af reklamer på SkoleTube-webstedet eller nogen tredjeparts websted, der er målrettet til indholdet af specifikke bruger indlæg eller Skoletube-indhold;

og enhver brug af hjemmesiden eller dens beslægtede tjenester (såsom Integrérbar-afspiller), at SkoleTube finder, efter eget skøn at bruge SkoleTubes ressourcer eller Bruger Indsendte med den virkning, som konkurrerer med eller fortrænge markedet for SkoleTube, SkoleTube indhold, eller sin Bruger bemærkninger. E. Forbudte kommercielle anvendelser omfatter ikke:

 

uploade en original video på SkoleTube, eller opretholde en oprindelige kanal på YouTube, for at fremme din virksomhed eller kunstnerisk virksomhed;

ved hjælp af Integrérbar Player til at vise SkoleTube-videoer på en annonce-aktiveret blog eller et websted, forudsat at det primære formål med at bruge Integrérbar Player er ikke at få reklameindtægter eller konkurrere med SkoleTube.

 

 

D. Hvis du bruger YouTube Integrérbar Player på dit websted, skal du medtage en fremtrædende link tilbage til SkoleTube-webstedet på de sider, der indeholder Integrérbar Player, og du må ikke ændre, bygge videre på, eller blokere en del af Integrérbar Player i enhver vej.

 

 

E. Du accepterer ikke at bruge eller starte et automatiseret system, herunder og uden begrænsning "robotter", "spiders", eller "offline-læsere", som får adgang til webstedet på en måde, der sender flere anmodninger til SkoleTube-servere i en given periode end et menneske med rimelighed kan producere i samme periode ved hjælp af en konventionel on-line web browser. Uanset ovenstående giver SkoleTube operatører af offentlige søgemaskiner tilladelse til at bruge spiders til at kopiere materiale fra webstedet for det eneste formål med og udelukkende i det omfang det er nødvendigt for at skabe offentligt tilgængelige søgbare indekser af de materialer, men ikke caches eller arkiver sådan materialer. SkoleTube forbeholder sig ret til at ophæve disse undtagelser enten generelt eller i særlige tilfælde. Du accepterer ikke at indsamle eller høste nogen personligt identificerbare oplysninger, herunder konto navne, fra webstedet, eller at bruge de kommunikationssystemer, som Website (f.eks kommentarer, e-mail) for enhver kommerciel reklame formål. Du accepterer ikke at søge, til kommercielle formål, eventuelle brugere af webstedet med hensyn til deres Bruger bemærkninger.

 

I. I Din brug af hjemmesiden, vil du ellers opfylde betingelserne og vilkårene i disse betingelser og vilkår.

 

J. SkoleTube forbeholder sig ret til at afbryde ethvert aspekt af SkoleTube hjemmesiden, til enhver tid.

 

5. Deres brug af indhold på webstedet

Ud over de generelle restriktioner ovenfor, følgende begrænsninger og betingelser, gælder der specifikt for Deres brug af indhold på SkoleTubes hjemmeside.

 

A. Indholdet på SkoleTubes hjemmeside, undtagen alle Bruger Indsendte (som defineret nedenfor), herunder uden begrænsning, tekst, software, scripts, grafik, billeder, lyde, musik, videoer, interaktive funktioner og lignende ( "Indhold") og varemærker, servicemærker og logoer deri ( "mærker"), er ejet af eller licenseret til SkoleTube, er underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder i henhold til loven. Indholdet på denne hjemmeside er stillet til rådighed for dig AS IS for dine oplysninger og til privat brug og må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres, sendes, broadcast, der vises, sælges, licenseret eller på anden måde udnyttes til andre formål som helst uden forudgående skriftligt samtykke fra de respektive ejere. SkoleTube forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i og til webstedet, og indholdet.

 

B. Du kan få adgang til bruger Indsendte udelukkende:

 

for dine oplysninger og personlig brug;

som er bestemt via den normale funktionalitet af SkoleTube Service, og til streaming.

"Streaming": en samtidige digital transmission af et audiovisuelt værk via internettet fra SkoleTubes Service til en brugers enhed på en sådan måde, at oplysningerne er bestemt for real-time visning og ikke beregnet til at blive kopieret, opbevares, permanent hentet, eller omfordelt ved brugeren. Adgang til bruger videoer til ethvert formål eller på nogen anden måde end Streaming er udtrykkeligt forbudt. Bruger videoerne, der stilles til rådighed "som de er."

 

C. Bruger kommentarer stilles til rådighed for Dem for Deres oplysninger og personlig brug udelukkende som beregnet via den normale funktionalitet af Skoletubes Service. Bruger Kommentarer er stillet til rådighed "som de er", og kan ikke bruges, kopieres, reproduceres, distribueres, sendes, broadcast, der vises, sælges, licens, downloades eller på anden måde udnyttes på en måde der ikke er bestemt af den normale funktionalitet af Skoletubes Service eller på anden måde, som er forbudt i henhold til denne aftale.

 

D. Du kan få adgang til SkoleTube indhold, bruger indlæg og andet indhold som tilladt i henhold til denne aftale. SkoleTube forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i og til SkoleTube-indhold.

 

E. Du accepterer, ikke at deltage i brug, kopiering eller distribution af nogen af det indhold andet end udtrykkeligt er tilladt heri, herunder en eventuel anvendelse, kopiering eller distribution af Bruger Bemærkninger fra tredjeparter opnået gennem webstedet til andre kommercielle formål.

 

F. Du accepterer ikke at omgå, deaktivere eller på anden måde blande sig med sikkerhed-relaterede funktioner i SkoleTubes hjemmeside eller funktioner, der forhindrer eller begrænser anvendelse eller kopiering af indhold eller håndhæve begrænsninger på brugen af Skoletube-webstedet eller indholdet heri.

 

G. Du forstår, at når du bruger SkoleTubes hjemmeside, vil du blive udsat for bruger henvendelser fra en række kilder, og at SkoleTube ikke er ansvarlig for korrekthed, brugbarhed, sikkerhed, eller intellektuelle ejendomsrettigheder eller i tilknytning til sådanne bruger indlæg. Du forstår og anerkender yderligere, at du kan blive udsat for bruger henvendelser, der er urigtige, anstødeligt, uanstændigt eller stødende, og du accepterer at give afkald på, og hermed frafalde, enhver juridisk eller retfærdig rettighed eller retsmiddel, du har eller kan have mod SkoleTube med hensyn hertil, og accepterer at skadesløsholde og holde SkoleTube, dets ejere / operatører, affilierede selskaber, og / eller licensgivere, skadesløse i det omfang, der tillades af loven om alle forhold i forbindelse med din brug af webstedet.

 

6. Dit bruger-ansvar og adfærd

A. Som SkoleTube-konto indehaveren kan du indsende videoindhold ( "Bruger Videoer") og tekstens indhold ( "Bruger Kommentarer"). Bruger Videoer og Bruger Henvendelse under ét som "bruger indlæg." Du forstår, at uanset om sådanne Bruger indlæg er offentliggjort, kan SkoleTube ikke garantere nogen fortrolighed med hensyn til enhver Bruger bemærkninger.

 

B. Du skal være eneansvarlig for dine egne bruger ”indlæg” og konsekvenserne af at offentliggøre dem. I forbindelse med Bruger indlæg,bekræfter du, repræsenterer, og / eller garanterer, at: du ejer eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at bruge og giver tilladelse til SkoleTube for at bruge alle patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller anden immateriel rettigheder i og til alle Bruger Tilmeldinger til, at integration og brug af brugerens indlæg i den måde, der påtænkes af webstedet og disse Servicevilkår.

 

C. For klarhed, beholder du ejendomsretten til alle dine Bruger bemærkninger. Men ved at indsende bruger indlæg til SkoleTube, meddeler du hermed SkoleTube en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, sublicenseable og overdragelig licens til at bruge, gengive, distribuere, udarbejde afledte værker af, vise og udføre Bruger bemærkninger i forbindelse med SkoleTubes hjemmeside og SkoleTubes (og dens efterfølgere og tilknyttede selskaber «) virksomhed, herunder uden begrænsning for at fremme og omfordele en del af eller alle de SkoleTube Website (og afledte værker heraf) i alle medier, formater og via ethvert medie kanaler. Du skal også hermed give hver enkelt bruger af SkoleTube Website en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til din Bruger Indsendte via webstedet, og til at bruge, gengive, distribuere, vise og udføre et sådant Bruger Paastande, som er tilladt gennem funktionaliteten af webstedet og under disse Vilkår for brug af tjenesten. Du forstår og accepterer, at SkoleTube kan opretholde, men ikke vise, distribuere eller udføre, server kopier af Bruger oprettelser, der er blevet fjernet eller slettet. Ovennævnte licenser ved du i User Kommentarer er evig og uigenkaldelig.

 

D. I forbindelse med Bruger indlæg, er du endvidere enig med, at du ikke vil fremlægge materiale, der er ophavsretligt beskyttet af forretningshemmeligheder eller på anden måde er genstand for tredjeparts immaterielle rettigheder, herunder privatlivets fred og offentlig omtale rettigheder, medmindre du er ejer af disse rettigheder eller har tilladelse fra deres retmæssige ejer til at sende det materiale, og at yde Skoletube alle de licensrettigheder gives heri.

 

E. SkoleTube fraskriver sig ethvert og alt ansvar i forbindelse med Bruger bemærkninger. SkoleTube tillader ikke copyright ulovlige handlinger og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på sin hjemmeside, og SkoleTube vil fjerne alt indhold og Bruger Paastande, hvis de er korrekt anmeldt, at sådant indhold eller Bruger Submission krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. SkoleTube forbeholder sig ret til at fjerne indhold og Bruger Indsendte uden forudgående varsel.

 

7. Opsigelse af politik

A. SkoleTube vil opsige en brugers adgang til hjemmesiden, hvis, brugeren ikke har passende adfærd og hvis der gentagende gange finder misbrug sted af ophavsret og brugerindlæg.

 

B. SkoleTube forbeholder sig ret til at afgøre, om indhold eller en Brugers adfærd er passende og i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår for krænkelser af andre end krænkelse af ophavsretten, såsom, men ikke begrænset til, pornografi, obskønt eller ærekrænkende materiale, eller overdreven længde. Skoletube kan fjerne sådanne Bruger Indsendte og / eller opsige en brugers adgang til upload sådant materiale i strid med disse betingelser og vilkår til enhver tid uden forudgående varsel og efter eget skøn.

 

8. Digital Millennium Copyright Act

A. Hvis du har ophavsretten til materiale, og mener, at en bruger på SkoleTube krænker din eller andres ophavsret, kan du indsende en anmeldelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act.

En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som påstås at være krænket;

Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk hævdede at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på en enkelt online site er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på dette site;

Identifikation af materiale, som påstås at være krænkende eller vil blive genstand for krænkende adfærd, og det er at blive fjernet eller adgangen til som er at være handicappet og oplysninger er tilstrækkelige til, at tjenesteyderen for at finde materiale;

Oplysninger er tilstrækkelige til, at tjenesteyderen til at kontakte dig, såsom en adresse, telefonnummer, og, hvis kendt, en elektronisk post;

En erklæring om, at du har en god tro, at brugen af materiale i den måde, der klages over, er ikke godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; og

En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under straf for mened, at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som påstås at være krænket.

 

 

B. Counter-meddelelse. Hvis du mener, at Brugeren, der blev fjernet (eller, hvortil adgangen var deaktiveret) ikke er krænkende, eller at du har tilladelse fra ejeren af ophavsretten, indehaveren af ophavsrettens agent, eller i henhold til loven, at post og bruge indholdet i dit Bruger Submission, kan du sende en counter-meddelelse til Skoletube.

 

9. Fraskrivelse af garanti

Du er enig med, at din brug af SkoleTube hjemmesiden skal være på din egen risiko. SkoleTube giver ingen garantier eller erklæringer om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af dette websteds indhold eller indhold af alle websteder knyttet til dette websted og påtager sig intet ansvar eller ansvar for fejl eller unøjagtigheder i indhold, personskade Eller tingsskade, af nogen art overhovedet, som følge af din adgang til og brug af vores hjemmeside, enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og / eller enhver og alle personlige oplysninger og / eller finansielle oplysninger, der er gemt deri, ( Iv) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra vores hjemmeside, (iv) eventuelle bugs, vira, trojanske heste eller lignende, som kan sendes til eller via vores hjemmeside ved enhver tredjemand, og / eller (V) eventuelle fejl Eller udeladelser i ethvert indhold eller for tab eller beskadigelse af enhver art, der måtte opstå som følge af brugen af enhver form for indhold lagt ud, via e-mail, videregivet eller på anden måde gjort tilgængelig via SkoleTube hjemmesiden. SkoleTube garanterer ikke, støtter, garanti, eller påtage sig ansvaret for en vare eller tjenesteydelse, der reklameres for eller udbydes af en tredjepart via SkoleTube hjemmesiden eller enhvert HYPERLINK websted eller figurerede på nogen banner eller andre reklamer, og SkoleTube vil ikke være en part eller På nogen måde være ansvarlig for at overvåge enhver transaktion mellem dig og tredjeparts udbydere af produkter eller tjenesteydelser. Som med køb af en vare eller tjenesteydelse ved et hvilket som helst medium eller i ethvert miljø, bør du bruge din bedste dømmekraft og udvise forsigtighed, når det er hensigtsmæssigt.

 

10. Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder skal SkoleTube, dens direktører, ansatte eller agenter, kunne direkte, indirekte, tilfældige, særlige, straffende, eller følgeskader, DER SKYLDES enhver (I) fejl, fejl eller unøjagtigheder i indhold , (Ii) personskade eller tingsskade, af nogen art overhovedet, som følge af din adgang til og brug af vores hjemmeside, (iii) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og / eller enhver og alle personlige oplysninger og / eller Finansielle oplysninger, der er gemt deri, (iv) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra vores hjemmeside, (iv) eventuelle bugs, vira, trojanske heste eller lignende, som kan sendes til eller via vores hjemmeside ved enhver tredjemand, og / Eller (V) eventuelle fejl eller mangler i ethvert indhold eller for tab eller beskadigelse af enhver art, der måtte opstå som følge af din brug af enhver form for indhold lagt ud, via e-mail, videregivet eller på anden måde gjort tilgængelig via SkoleTubes hjemmeside, uanset om det er baseret på garanti , Kontrakt, erstatningsret, eller enhver anden juridisk teori, og uanset om virksomheden er underrettet om muligheden for sådanne skader. Ovenstående begrænsning af erstatningsansvar gælder for saa vidt den er tilladt ved lov i den gældende jurisdiktion.

 

Du erkender specifikt, at SkoleTube ikke er ansvarlig for brugerens indlæg eller ærekrænkende, krænkende, eller ulovlig adfærd af enhver tredjemand, og at risikoen for skade eller beskadigelse af det ovenfor ligger helt med dig.

 

Websitet er kontrolleret, og det udbydes af SkoleTube fra sine faciliteter i Danmark. SkoleTube fremsætter ingen erklæringer om, at SkoleTube er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug andre steder. Dem, der har adgang til eller bruge SkoleTube webstedet fra andre jurisdiktioner gøre det på deres egen vilje og er ansvarlig for overholdelse af lokal lovgivning.

 

11. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde SkoleTube, dets moderselskab LærIT.dk, direktører, ansatte og agenter, fra og mod alle fordringer, erstatninger, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger eller gæld og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokatsalærer) hidrørende fra: (i) Deres brug af og adgang til SkoleTube Website, (ii) Deres overtrædelse af nogen sigt af disse Betingelser for Tjenesten, (iii) din overtrædelse af enhver tredjemand ret, herunder uden begrænsning enhver ophavsret , Ejendom, eller privatliv ret, eller (iv) enhver påstand om, at en af dine Bruger Indsendte forvoldt skade på tredjemand. Dette forsvar og erstatning forpligtelse vil overleve disse Servicevilkår og din brug af SkoleTubes hjemmeside.

 

12. Evne til at Acceptere Servicevilkår

Du bekræfter, at du enten er mere end 18 år, eller har en juridisk forældremyndighed eller værges samtykke, og er fuldt ud i stand og kompetent til at indgå i vilkårene, betingelserne forpligtelser, påstande, repræsentationer og garantier som er anført i disse betingelser og vilkår, og til at efterleve og overholde disse betingelser og vilkår. Børn under 13 år må gerne anvende SkoleTube. Hjemmesiden er kontrolleret og kun skolerelevant indhold må uploades. Børn under 13 år må dog kun bruge SkoleTube med en voksens samtykke. Det kan være værge; forældre eller lærer.

De voksne har et ansvar for at eleven følger de retninglinjer der er beskrevet i disse betingelser for brug.

sktwww8